/// Hidden Urbanism | Architecture and Design of the Moscow Metro 1935–2015 - Gisela Graf
Powered by SmugMug Log In

The new map of the Moscow metro on the wall of Kuznetsky Most Station on the Tagansko-Krasnopresnenskaya line.
Architects: N. A. Aleshina and N. K. Samoylova, 1975.

Die neue Karte der Moskauer Metro an der Wand der Kuznetsky Most Station, Tagansko-Krasnopresnenskaya Linie.
Architekten: N. A. Aleshina und N. K. Samoylova, 1975.

Image: © Yevgeniya Filatova, Art. Lebedev Studio