/// Hidden Urbanism | Architecture and Design of the Moscow Metro 1935–2015 - Gisela Graf
Powered by SmugMug Log In

Novokuznetskaya Station on the Zamoskvoretskaya line. Architects: I. G. Taranov and N. A. Bykova, 1943.

Novokuznetskaya Station an der Zamoskvoretskaya Linie. Architekten: I. G. Taranov und N. A. Bykova, 1943.